Anton de Gruyl, architect.

Als ik van school naar huis fietste viel mij op dat altijd wel ergens werd gebouwd, wat mij mateloos interesseerde. De architectuur van Berlage en de eindeloze hoeveelheid Jugendstil panden van de Laan van Meerdervoort in Den Haag bleven niet onopgemerkt. Mijn eerste tentamen op de TU bouwkunde met dit onderwerp was een bevestiging dat deze studie geknipt was voor mij. Mijn voorliefde voor knutselen bleek voorwaarde in Delft (en modernistische architectuur (waar onder Rietveld) mooi).
Op de Vrije School mochten wij ons eigen huis ontwerpen. Het bestuur beschuldigde mij van plagiaat, van wat weet ik nog steeds niet, wat voor mij de laatste bevestiging was om in Delft te gaan studeren, muziek kon een hobby blijven. Jaren geleden vroeg Ckees van Ooijen mij om een bijdrage in het Groene Idee Café voor een avond Duurzaam bouwen. Bij de voorbereiding ervan kwam ik erachter nooit anders gedaan te hebben. Vanaf die tijd doe ik bewust alleen (bouw)projecten die iets met duurzaamheid te maken hebben. Monumenten zijn duurzaam omdat ze al zo lang bestaan en omdat de gebruikers bereid zijn hun gedrag erop aanpassen.
Wij kunnen minder energie gebruiken door optimaal te isoleren, door bewust energie te gebruiken en zelf hernieuwbare energie op te wekken of in te kopen. De wereld wordt er beter van of minder slecht, de mensen blij en de opgave is eindeloos.
Dit motiveert mij om ermee door te gaan!

Anton de Gruyl.
Anton Anton Anton